Kota wysokościowa

 • Charakterystyka programu:
  • łatwa obsługa, przyjazny interfejs
  • możliwość edycji wymiarów części składowych kot
  • dodanie tekstu przed i za wymiarem
  • kąt obrotu i odbicie lustrzane dla wstawianych kot
  • koty wykończeniowe i konstrukcyjne
  • uzgadnianie cech graficznych kot wstawionych na rysunku
  • uzgadnianie poziomów kot wstawionych na rysunku
 • BenchmarkWidok okna głównego.

  BenchmarksPrzykłady kot wysokościowych.

 • Działanie programu.