Atrybuty i nazwy bloków

 • Program umożliwia:
  • zmianę wartości atrybutów tylko dla zaznaczonego bloku
  • zmianę wartości atrybutów dla wszystkich bloków o podanej nazwie
  • zmianę nazwy zaznaczonego bloku
  • zmianę nazwy dla wszystkich bloków o podanej nazwie
  • dodanie i usunięcie wybranych atrybutów
  • zmianę: stylu tekstu, wysokości tekstu, wsp. szerokości, kąta obrotu, warstwy wybranego atrybutu
  Pozostałe cechy programu:
  • umożliwia zmianę punktu wstawienia bloku
  • informuje o próbie nadania nazwy wykorzystanej już w rysunku
  • umożliwia selekcję bloku w przestrzeni rysunku lub z listy rozwijalnej
 • atrybuty_1Widok okna głównego.

  atrybut_2 Widok okna dodatkowego.